• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8

Mezopotamya'da Kutsal ve Güçlü Kadın Figürleri

Dünya döndüğünden beri kadınlar; doğumun, yaşamın ve bereketin sembolü oldu… Hayat veren, yaratan, ilham olan, gözeten ve koruyan kadınlar, kuşkusuz çağlar boyunca medeniyetlerin evrilmesinde ve insanlık tarihinin şekillenmesinde en büyük paya sahip. Antik Çağ uygarlıklarındaki yönetim ve inanç sistemlerine bakıldığında krallar kadar kraliçeler, tanrılar kadar tanrıçaların da söz sahibi olduğu bir gerçek.

Ancak tarihsel süreçte kadının gücü ve başarıları bu kadarla sınırlı değil. Mezopotamya mitolojisinde üst statüye yükselen kutsal rahibeler, elleriyle şifa dağıtan kadın hekimler, kralları gölgede bırakan siyaset anlayışlarıyla sivrilen kadınlar, tanrıları aklıyla yönetip yere göğe egemen olan tanrıçalar ve daha nice etkin kadın figür görmek mümkün… O halde gelin, Antik Mezopotamya’da bilginin, gücün, tecrübenin ve yaratılışın sembolü olan dişil karakterleri ve hikayelerini daha yakından keşfedelim…

Mezopotamya Mitolojisinde Bereket Timsali Kadınlar

Güzelliğin, şefkatin, kurnazlığın, hırsın ama en önemlisi de bereketin ve aşkın sembolü İnanna… O, Mezopotamya mitolojisinde pek çok tanrının özelliğini kendinde toplamış güçlü ve gözü pek bir tanrıçaydı. Sümerler onu İnanna, Samiler ise İştar olarak adlandırırdı. Aşk tanrıçası olarak kabul edilen İnanna’nın hem doğaya hem de insanlara üreme gücü verdiğine inanılırdı. Sümer inancına göre, tanrıça yere göre egemen olup tanrıların kralı Enlil’i dize getirmiş, Enki’den ise istediğini almayı başarmıştır.

Sami inancına göre de İştar, düşmanı mağlup eden ve savaşı kazanmaya yardımcı olan bir tanrıçaydı. Hastalara şifa dağıtan bu güçlü tanrıça uğruna o dönemlerde tapınaklar inşa edilmiş, önemli bayramlar ithaf edilmiş ve adaklar adanmıştır. İnanna gibi cesur karakterlerin yanı sıra Mezopotamya’da tanrıçaları temsil eden rahibe kadınlar da kutsal kabul edilirdi. Tanrıyı temsil eden krallar ve tanrıçayı simgeleyen rahibelerin evliliği her yıl Sümerlerde baharın gelişini müjdelerdi. Tıpkı doğanın ve yaşamın yeniden uyanışı gibi.

Öte yandan Antik Çağ dönemi uygarlıklarında kadın hekimlerin yanında kraliçeler de sağlık tanrıçaları olarak adlandırılırdı. Bunlardan bazıları Kraliçe Şubad, Mısır Kraliçesi Polydamna, Kraliçe Hatşepsut ve Kleopatra idi. İşte, tüm bu özellikleri sayesinde bu figürler, Mezopotamya tarihinde güçlü kadınlar olarak kabul edilmiş ve tarihe konu olmuştur.

İhtiyacınız Olan Güç Köklerinizde: Luna Merdin’den Göz Sembollü Tasarımlar

Bereketi ve yaşamı simgeleyen figürlerle dolu Luna Merdin koleksiyonları sayesinde siz de gücünüzü hatırlamak için köklerinize dönün! Aradığınız şans Mezopotamya topraklarının mistik sembollerinde gizli olabilir. Göbeklitepe’den gelen göz motifli Göz Şahmeran ve Göz Kolye Gold lucky set ile tılsımlı sembollerin enerjisini keşfedin! Göz Şahmeran ve Göz Küpe Gold lucky setini inceleyerek siz de koruyan ve gözeten göz sembolünün gücü ile hemen tanışın!